Kompletná rekonštrukcia športových drevených podláh

Inštalácia alebo renovácia športovej drevenej podlahy môže byť veľmi nákladná. Preto sa od podlahy očakáva dlhá životnosť. A čím dlhšia životnosť, tým múdrejšia bola investícia. Hlavne vo veľkých športových halách a telocvičniach si nájdu uplatnenie drevené športové povrchy a klasické palubovky.

rekonštrukcia športovej podlahy
športová drevená podlaha

Drevená podlaha na dvojitom pružnom rošte s parketami

Ide o plošne odpružený športový povrch, kde podkladová pružná vrstva je tvorená dvojitým pružným roštom. Nášľapná vrstva je tvorená drevenými parketovými vlismi. Na pripravený podklad (podkladový betón s izoláciou proti zemnej vlhkosti), sa položí rošt zo sušeného smrekového reziva. Na rošt sa zrealizuje slepá podlaha OSB dosky v hrúbke 18mm, na ktorú sa klincovaním pripevnia parkety. Nasleduje povrchová úprava (brúsenie, lakovanie protišmykovým lakom, maľovanie čiar). Po obvode sa namontujú obvodové lišty. Tento typ zabezpečuje výborné pružné vlastnosti, nízke náklady na údržbu, mimoriadne dlhú životnosť a možnosť viacnásobného prebrúsenia.

Na lakovanie športových povrchov používame kvalitný lak Pall-X Sport, ktorý spĺňa všetky normy pre športovú podlahu: vysoká odolnosť voči oteru, vysoká elasticita, súčiniteľ šmykového trenia medzi 0,5 – 0,7 μ (podľa DIN 18 032), zodpovedá TRGS 617, GISC3ODE W.